Nota Öğrenme

TEMEL NOTA BİLGİSİ

Nota bilmek; bir dili yalnızca konuşmak ve anlamak değil aynı zamanda o dil için okur yazar olabilmek anlamına gelmektedir. Bu sayfada sizlere temel nota bilgisi vereceğiz. Sadece yazılı olarak değil, EBA üzerinden bir ders videosu ekleyeceğiz. Böylelikle hem teorik olarak bir ders notu elde edeceksiniz hem de deneyimli bir hoca tarafından pratik şekilde ve uygulamalı olarak bu bilgileri pekiştirebileceksiniz.

1.Dizek

Notaları yazıp okumamıza yarayan düz, yatay ve eşit aralıkli beş çizgiye dizek denir. Dizekte bulunan çizgi ve aralıklar aşağıdan yukarıya doğru sayı sırasıyla birlikte adlandırılır.

Dizek üzerinde sesler aşağıdan yukarı gidildikçe incelir (tizleşir) , yukarıdan aşağı yönde gidilirse kalınlaşır (pestleşir).

2.Anahtarlar (Açkılar)

Dizekte notaları adlandırabilmek için anahtarlara gerek vardır. Başında anahtar olmayan dizekteki notaların adlandırılması mümkün değildir. Her anahtar dizek üzerinde bulunduğu çizgiye adını verir ve notalar buna göre adlandırılır.

3.Nota

Sesleri gösteren işaretlere nota denir. Notaların biçimleri seslerin süreleri, dizekte bulundukları yerleri ise tizliğini yada pestliğini gösterir.

4.Ek Çizgi

Dizeğin çizgi ve aralıkları müzikte bütün sesleri yazmak için yeterli değildir. Bu nedenle gerektiğinde altına ve üzerine konulan ek çizgiler ile genişlik arttırılarak gösterim sağlanabilir. Notalar dizekteki yerlerine göre isimlendirildiğinden bu çizgi ve aralıkların doğru yazılması çok önemlidir.

5.Bitiş Çizgisi ve Ölçü

Bir parçanın bittiğini belirtmek için sona konulan kalın çizgiye denir.

Bir müzik yapıtının metrik dengesini sağlamak için oluşturulan vuruş kümelerine ölçü denir. Ölçü bir eserde bulunan çeşitli nota biçimlerini bir düzen içinde okumayı ve yazmayı sağlar.

Ölçüleri birbirinden ayırmak için dizek ölçü çizgileri ile dikey olarak bölünür.

Ölçüler, belirli bir nota değerine göre oranlanmaktadır. Bu notaya birim nota denir. Dizeğin başına anahtardan sonra yazılan ölçü gçstergesi her ölçüde kaç birim nota olduğunu gösterir. Ölçü göstergesi alt alt alta yazılan iki rakamla yada nota değeri yazılarak gösterilir.

6.Ses Değiştirici İşaretler

7.Notalar ve Nota Süreleri

Birlik Nota (4 Vuruş): İçi boş, yuvarlak nota şekli birlik notadır. Süre değeri  4 vuruştur.

İkilik Nota ( 2 Vuruş): İçi boş, sapı olan notalar ikilik notadır, süre değeri 2 vuruştur.

Bu değerler toplanabilir, basit bir örnek gerekirse vuruş değeri

Dörtlük Nota(1 Vuruş):  İçi dolu ve sapı olan notalar dörtlük notadır, süre değeri 1 vuruştur.

Aynı şekilde bir toplama örneği

Sekizlik Nota ( Yarım Vuruş): İçi dolu, sapı ve tek çengeli olan notalar sekizliktir. Süre değeri ise yarım vuruştur.

Onaltılık Nota (Çeyrek Vuruş): İçi dolu, sapı ve  iki çengeli olan notalar onaltılık notadır. Süre değeri ise çeyrek vuruştur.

Genel olarak toparlarsak

8.Sus İşaretleri ve Süreleri 

Notada duraklamaya sus (es) denir. Sus işaretlerini gördüğümüz zaman işaret değeri kadar duraklarız.

Genel olarak toparlarsak sus işaretleri vuruş değerlerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Buraya kadar okuyup anladıysanız; not aldıysanız bir teşekkürü de hak ettim o zaman 🙂 Hazırlayan Oktay Büyükkeskin.

Ben bunları okurum ama biri de anlatsa ben okurken derseniz de işte temel nota bilgisi öğrenmek için çok eğitici bir video. EBA üzerinden daha fazla kaynağa erişebilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz.